The Largest Oil & Energy Job Board

Email me jobs like this

Job - Underhållsingenjör EL in

Apply
Location
Salary
TBD
Job type
Category
IT, Communications Jobs
Job Reference
Posted on
3 Oct 2016
View all Jobs from Energy_Jobline

About the Role:

Uppgifter
E.ON Värme är den största privata aktören på den svenska fjärrvärmemarknaden. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme i ett 25-tal fjärrvärmenät, driver runt 800 värmeanläggningar i hela Sverige samt levererar fjärrkyla i Norrköping, Örebro och Malmö. Under 2013 omsatte E.ON Värme 4,8 miljarder kronor.
Som underhållsingenjör driver du i huvudsak det förebyggande underhållet samt revisionsarbetet under året. Du ansvarar i huvudsak för att planera, beställa och kontrollera utförandet av det förebyggande underhållet för elanläggningen och den direkta underhållsstyrningen. Underhållsingenjören initierar och deltar i långsiktig utveckling av anläggningen, vilket omfattar att ta fram tekniska samt ekonomiska underlag för förebyggande underhåll. Underhållsplaner genomförs sedan, oftast, i projektform där du ibland är projektledare för mindre arbeten samt ofta deltar som sakkunnig i större projekt. Underhållssystemet SAP används för planering, rapportering samt ekonomisk uppföljning av både förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten. Vid behov medverkar och driver underhållsingenjören även dagligt förebyggande och akut arbete det innebär styrning av entreprenörerna på ett operativt sätt, så att arbeten utförs enligt de rutiner/regler som gäller på våra anläggningar. Som underhållsingenjör EL förekommer, vid behov, aktivt deltagande i felsökning och andra underhållsåtgärder i anläggningen.

Profil
  • Teknisk utbildning såsom högskoleingenjör eller motsvarande förvärvad kunskap inom elkraft, allmän behörighet är meriterande.
  • Erfarenhet av arbete med underhåll av kraftvärmeproduktionsanläggningar eller processindustri.
  • Grundläggande ekonomisk kunskap och har med fördel arbetat med kostnadsuppföljning
  • Erfarenhet av SAP eller motsvarande affärssystem.
  • God kunskap i engelska.
Personliga egenskaper
Du har en god förmåga att själv strukturera och prioritera arbetet, du har lätt för att leda, motivera och entusiasmera andra. Vidare är du verksamhetsorienterad; du ser helheten, du är affärsmässig i ditt arbetssätt och arbetar efter de beslut som tagits. Vår verksamhet förutsätter kvalitet i utförda arbeten och för att säkerställa det tar vi för givet att du, liksom vi, har höga krav på struktur, ordning och reda. Vi värdesätter tidigare praktiskt erfarenhet från processindustrin eller liknande anläggning.

För frågor gällande tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef, Linda C Johansson + xxxxxxx xxxxxxx3
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mathias Bäck, Unionen, + xxxxxxx xxxxxxx3
Michael Andersson, Ledarna, + xxxxxxx xxxxxxx9
Mats Lundberg, SEKO + xxxxxxx xxxxxxx8
Harald Andersson, SI/Akademikerna, + xxxxxxx xxxxxxx4
Apply

Email me jobs like this

Copyright © 2016, OilFinity. All Rights Reserved. Powered by Talenetic Job Board Software